Aftryk

Kontakt

Telefon: +49 (0) 941 784472-0
Telefax: +49 (0) 941 784472-222
E-Mail: info@mistelhain.com

Oplysninger i henhold til § 5 TMG (tysk telekommunikationslovgivning)

Mistelhain GmbH & CO. KG

Straubinger Str. 81 | D-93055 Regensburg, Tyskland

 

Handelsregister: HRA 10138

Registreringsdomstol: Regensburg District Court

 

Repræsenteret ved: Mistelhain Verwaltungs GmbH

Straubinger Str. 81 | D-93055 Regensburg, Tyskland

Repræsenteret ved: Alena Mehringer

Handelsregister: HRB 17775

Registreringsdomstol: Amstgericht Regensburg

 

 

Moms-ID

CVR-nummer i henhold til § 27a mervärdesskattelagen: DE331420712

Data om erhvervsansvarsforsikring  

 

Forsikringsselskabets navn og bopæl:

AXA Forsikring Ltd.

Colonia Avenue 10-20

51067 Köln

 

Forsikringsområdet:

Verdensomspændende

 

Ansvarlig for indhold i overensstemmelse med § 55 Abs. 2 RStV (Rundfunkstaatsvertrag)

 

Alena Mehringer

Straubinger Str. 81

D-93055 Regensburg, Tyskland

 

 

 

EU:s tvistlösning

 

Europa-Kommissionen leverer en online platform til bilæggelse af tvister: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Du kan finde vores e-mail-adresse i teksten ovenfor.

 

Løsning af forbrugertvister/universel tvistbilæggelsesorgan

 

Vi er ikke villige eller forpligtet til at deltage i tvistbilæggelsesprocedurer for et forbruger skilsmissenævn.

 

Ansvar for indhold

 

Som serviceudbyder er vi i henhold til § 7.1 TMG ansvarlige for vores eget indhold på disse sider i overensstemmelse med den generelle lovgivning. Men i henhold til §§ 8-10 TMG er vi som tjenesteudbyder  ikke forpligtet til at overvåge overførte eller lagrede oplysninger eller til at undersøge omstændigheder, der indikerer ulovlig aktivitet.

 

Forpligtelser til at fjerne  eller   blokere brugen af oplysninger i henhold til den generelle lovgivning berøres ikke af dette. Det er dog kun muligt at være ansvarlig i denne henseende, fra det tidspunkt, hvor en konkret overtrædelse af loven bliver kendt. Hvis vi bliver opmærksomme på sådanne overtrædelser, fjerner vi indholdet  med det samme.

 

Ansvar for links

 

Vores tilbud indeholder links til eksterne tredjeparts hjemmesider, hvis indhold vi ikke har nogen indflydelse på. Derfor kan vi ikke påtage os noget ansvar for dette eksterne indhold. Den respektive udbyder eller operatør af siderne er altid ansvarlig for indholdet af de linkede sider. De linkede sider er blevet kontrolleret for eventuelle overtrædelser af loven på tidspunktet for sammenkædning. Indhold, der ikke kunne identificeres, kunne ikke identificeres på tidspunktet for sammenkædningen.

 

En permanent kontrol af indholdet af de linkede sider er dog ikke rimelig, medmindre der er konkrete beviser for en overtrædelse af loven. Hvis vi bliver opmærksomme på overtrædelser, fjerner vi sådanne links med det samme.

 

Ophavsret

 

Indholdet og værkerne, der er oprettet af webstedsoperatørerne på disse sider, er alle underlagt tysk ophavsret. Duplikering, behandling, distribution og kommercialisering  uden for grænserne af ophavsret kræver forudgående skriftlig godkendelse fra den respektive forfatter eller skaber. Downloads og kopier af denne hjemmeside er kun tilladt til privat, ikke-kommerciel brug.

 

I det omfang indholdet af denne hjemmeside ikke er blevet skabt af operatøren, respekteres tredjemands ophavsret. Tredjepartsinteresser er  specifikt markeret som sådan.  Hvis du skulle  vær opmærksom på en krænkelse af ophavsretten, bedes du informere os om dette. Hvis vi bliver opmærksomme på eventuelle overtrædelser, fjerner vi sådant indhold med det samme.

 

Generelle vilkår og betingelser

 

 1. Tillämpningsområde
 2. Aftalens
 3. Ångerrätt
 4. Priser og betalingsbetingelser
 5. Leverance og fragtforhold
 6. Rettigheder til rettigheder
 7. Reaktion på fejl (garanti)
 8. Gældende lovgivning
 9. Behörighetsort
 10. Alternativ tvistlösning

 

 1. Tillämpningsområde

 

1.1.  Mistelhain  GmbH &Co.’s generelle forretningsbetingelser KG (i det følgende benævnt “sælgeren”) gælder for enhver aftale om levering af varer, der er indgået af en forbruger eller iværksætter (i det følgende benævnt “kunden”) med hensyn til  de varer, som sælgeren frembyder i sin onlinebutik.  Erklæringen modsiges hermed af kundens egne vilkår og betingelser, medmindre andet  er aftalt.

 

1.2.  En forbruger i henhold til disse generelle vilkår og betingelser er en fysisk person, der indgår en retlig transaktion til formål, der ikke hovedsagelig kan henføres til hans kommercielle eller uafhængige erhvervsvirksomhed. En iværksætter i henhold til disse generelle forretningsbetingelser er en fysisk eller juridisk person eller en juridisk dygtig simpel virksomhed, der på tidspunktet for afslutningen af en juridisk transaktion handler inden for rammerne af sin kommercielle eller uafhængige erhvervsaktivitet.

 

 1. Aftalens

 

2.1.  Produktbeskrivelserne i sälarens onlinebutik udgør ikke bindende tilbud fra sed af sing, men tjener  kunden til at indsende et bindende tilbud.

 

2.2.  Kunden kan afgive udbuddet via  online ordreformularen, der er integreret i sælgerens online butik. Når kunden placerer de valgte varer i den virtuelle indkøbskurv og gennemgår den elektroniske bestillingsproces, giver kunden et juridisk bindende kontrakttilbud  på varerne i indkøbskurven ved at klikke på den knap, der afslutter bestillingsprocessen. Derudover kan kunden også indsende deres tilbud til sælgeren  via telefon eller e-mail.

 

2.3.  Sælger kan acceptere kundens tilbud inden for fem dage ved at sende en skriftlig ordrebekræftelse eller en ordrebekræftelse i tekstform (fax eller e-mail) til kunden, hvorved det er afgørende, at kunden har modtaget ordrebekræftelsen, eller ved at levere de bestilte varer til kunden, hvorved det er afgørende, at kunden har modtaget varerne, eller ved at anmode kunden om betaling, efter at kunden har afgivet sin ordre.

 

Hvis flere af de ovennævnte   alternativer træder i kraft på det tidspunkt, hvor en af de ovennævnte muligheder først opstår.  Tidspunktet for accept af anbud begynder  at køre dagen efter, at kunden har sendt  anbudet og slutter ved slutningen af den femte dag efter afsendelsen af anbudet. Hvis sælgeren ikke accepterer kundens tilbud inden for ovennævnte periode, anses dette for at være en afvisning af tilbuddet, hvorved kunden ikke længere  er  bundet af sin hensigtserklæring.

 

2.4.  Hvis betalingsmetoden “PayPal Express” vælges, vil betalingen blive behandlet gennem udbyderen af betalingstjenester PayPal (Europa) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (i det følgende benævnt “PayPal”), i overensstemmelse med PayPal’s vilkår for anvendelse, som er tilgængelige på https://www.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/useragreement-full eller – hvis kunden ikke har en PayPal konto – i overensstemmelse med betalingsbetingelserne uden PayPal konto, som er tilgængelige på  https://www.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Hvis  kunden under onlinebestillingsprocessen vælger PayPal Express som betalingsmetode, giver han også en betalingsordre til PayPal ved at klikke på knappen, der afslutter bestillingsprocessen. I dette tilfælde forklarer sælgeren, at han eller hun accepterer kundens tilbud allerede, når kunden udløser betalingsprocessen ved at klikke på den knap, der afslutter bestillingsprocessen.

 

2.5. Behandling af ordrer og kontakt sker normalt via e-mail og automatiseret ordrebehandling. Kunden skal sikre, at den e-mailadresse, han eller hun har angivet til ordrebehandling, er korrekt, så e-mails fra sælgeren kan modtages på denne adresse. Især når du bruger SPAM-filtre, skal kunden sikre, at alle e-mails sendt af sælgeren eller tredjeparter , som sælgeren hyrer til at behandle ordren, kan leveres.

 

2.6. Kun det tyske sprog er til rådighed til at indgå kontrakten.

 

2.7. Ved bestilling af alkoholholdige drikkevarer bekræfter kunden ved at sende ordren, at han har nået den lovbestemte minimumsalder. Sælgeren sikrer, at kunden har nået den lovbestemte minimumsalder ved hjælp af et alderskontrolsystem. Varerne udleveres derfor kun, hvis kundens alder og identifikation er blevet kontrolleret og verificeret på forhånd.

 

 1. Ångerrätt – Wikipedia

 

3.1.  Forbrugerne har generelt ret til fortrydelsesret.

 

3.2.  Yderligere oplysninger om fortrydelsesretten kan findes i sælgerens fortrydelsesretspolitik.

 

 1. Priser og betalingsbetingelser

 

4.1.  Medmindre andet er angivet i sælgerens produktbeskrivelse, er de angivne priser samlede priser, der inkluderer den lovpligtige moms. Eventuelle yderligere leverings- og forsendelsesomkostninger er angivet separat i den respektive produktbeskrivelse.

 

4.2.  Betalingsmuligheden(e) vil blive meddelt kunden i sælgerens online butik.

 

4.3.  Ved betaling ved hjælp af en betalingsmetode, der tilbydes af PayPal, behandles betalingen gennem udbyderen af betalingstjenester PayPal (Europa) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (i det følgende benævnt “PayPal”), i overensstemmelse med PayPal’s vilkår for anvendelse, som er tilgængelige på https://www.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/useragreement-full eller – hvis kunden ikke har en PayPal konto – i overensstemmelse med betalingsbetingelserne uden PayPal konto, som er tilgængelige på  https://www.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

 

 1. Leverings- og forsendelsesbetingelser

 

5.1.  Levering af varer sker ved forsendelse til den leveringsadresse, der er angivet af kunden, medmindre andet er aftalt. Den leveringsadresse, der er angivet i sælgerens ordrebehandling, er afgørende for behandlingen af transaktionen.

 

5.2.  Hvis leveringen af varerne mislykkes af grunde, som kunden er ansvarlig for, skal kunden bære de rimelige omkostninger, som sælgeren har afholdt som følge heraf. Dette gælder ikke for omkostningerne ved returforsendelsen, hvis kunden effektivt udøver sin fortrydelsesret. Hvis kunden rent faktisk udøver sin fortrydelsesret, gælder bestemmelserne i sælgerens fortrydelsesretspolitik  for omkostningerne ved returnering af varerne.

 

5.3.  Selvindsamling er ikke mulig af logistiske årsager.

 

 1. Rettigheder til rettigheder

 

Hvis sælgeren foretager forudbetalinger, bevarer han ejerskabet af de leverede varer, indtil den fulde købspris er betalt.

 

 1. Ansvar for fejl (garanti)

 

7.1.  Hvis den købte vare er defekt,   gælder  bestemmelserne om lovpligtigt ansvar for fejl.

 

7.2.  Kunden opfordres til at klage over leverede varer med åbenlyse transportskader på den person, der udfører leveringen, og til at informere sælgeren herom. Hvis kunden ikke gør det, har  dette ingen indflydelse på hans lovbestemte eller kontraktlige krav om mangler. Vi anmoder dog om, at skjulte transportskader indberettes til Mistelhain GmbH &Co. KG så hurtigt som muligt, så vi igen  kan kræve skaden fra luftfartsselskabet.

 

 

 

 

 1. Gældende lovgivning

 

Alle retlige hensyn mellem parterne er underlagt Forbundsrepublikken Tysklands lovgivning med undtagelse af lovgivningen om internationalt køb af løse ting.  For forbrugernes vedkommende finder dette retsvalg kun anvendelse, for så vidt den ydede beskyttelse ikke ophæves ved ufravigelige bestemmelser i lovgivningen i den stat, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted.

 

 1. Behörighetsort

 

Hvis kunden er en købmand, en offentligretlig juridisk enhed eller en særlig offentligretlig fond, der er etableret i Forbundsrepublikken Tyskland, er sælgerens vedtægtsmæssige hjemsted udelukkende kompetent til alle tvister, der opstår som følge af denne aftale. Hvis kunden er bosiddende uden for Forbundsrepublikken Tysklands område, er sælgerens vedtægtsmæssige hjemsted udelukkende kompetent til alle tvister, der opstår som følge af denne aftale, hvis kontrakten eller de krav, der følger af kontrakten, kan henføres til kundens erhvervsmæssige eller kommercielle aktiviteter. I ovennævnte tilfælde har sælgeren dog under alle omstændigheder ret til at anlægge sag ved retten på  kundens vedtægtsmæssige hjemsted.

 

 1. Alternativt tvistlösning

 

10.1.  Europa-Kommissionen stiller en onlineplatform til bilæggelse af tvister på internettet til rådighed under følgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

 

Platformen fungerer som kontaktpunkt for udenretslige bilæggelse af tvister, der opstår som følge af onlinekøbs- eller serviceaftaler   , der involverer en forbruger.

 

10.2.  Sælgeren er hverken forpligtet eller villig til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure for en forbruger skilsmisse bord.