Privacy Policy

Databeskyttelse

 1. Databeskyttelse i overblik

Generelle oplysninger

Følgende oplysninger giver et simpelt overblik over, hvad der sker med dine personoplysninger, når du besøger denne hjemmeside. Personoplysninger er alle data, hvorigennem du kan identificeres personligt. Du kan finde flere detaljerede oplysninger om databeskyttelse i vores privatlivspolitik, som er under denne tekst.

Indsamling af data på denne hjemmeside

Hvem er ansvarlig for  dataindsamlingen på denne hjemmeside?

Behandlingen af data på denne hjemmeside udføres af hjemmesiden operatør. Du kan finde kontaktoplysningerne i aftrykket på denne hjemmeside.

Hvordan indsamler vi dine data?

På den ene side indsamles dine data ved at give dem til os. Det kan f.eks. være oplysninger, du indtaster i en kontaktformular.

Andre data indsamles automatisk eller med dit samtykke af vores IT-systemer, når du besøger hjemmesiden. Dette er hovedsageligt tekniske data (f.eks. browser, operativsystem eller tidspunktet for sidevisning). Disse data indsamles automatisk, så snart du kommer ind på hjemmesiden.

Hvad bruger vi dine data til?

Nogle af dataene indsamles for at hjemmesiden kan leveres fejlfrit. Andre data kan bruges til at analysere sucker brugeradfærd.

Hvilke rettigheder har du med hensyn til dine data?

Du har til enhver tid ret til at modtage gratis oplysninger om oprindelsen, modtageren og formålet med dine lagrede personoplysninger. Du har også ret til at anmode om, at disse data rettes eller slettes. Hvis du har givet dit samtykke til databehandling, kan du til enhver tid trække dette samtykke tilbage for fremtiden. Du har også ret til at anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses under visse omstændigheder. Derudover har du ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed.

For dette og for yderligere spørgsmål om databeskyttelse, kan du kontakte os til enhver tid på den adresse, der er angivet i aftrykket.

Analyseværktøjer og -værktøjer fra tredjepart

Når du besøger denne hjemmeside, kan din browseradfærd analyseres statistisk. Det sker primært med såkaldte analyseprogrammer.

Detaljerede oplysninger om disse analyseprogrammer findes i følgende politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

2 Hosting og netværk af indholdslevering (CDN)

Ekstern vært

Dette websted er vært for en ekstern tjenesteudbyder (hoster). De personoplysninger, der indsamles på denne hjemmeside, gemmes på hosternens servere. Dette kan omfatte, men er ikke begrænset til, IP-adresser, kontaktanmodninger, metadata og kommunikationsdata, kontraktoplysninger, kontaktoplysninger, navne, besøg på webstedet og andre data, der genereres via et websted.

Hostern bruges til at opfylde aftalen med vores potentiale og eksisterende kunder (art. 6 og 1 lit.b GDPR) og til, at en professionel leverandør kan levere vores online tilbud på en sikker, hurtig og effektiv måde (art. 6. 1 lit. f GDPR).

Vores hoster vil behandle dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde sine serviceforpligtelser, og vil følge vores instruktioner vedrørende disse data.

Ingående af kontraktbehandling

For at sikre en databeskyttelseskonform proces har vi indgået en kontrakt om kontraktbehandling  med vores hoster.

 

3 Generelle referencer og obligatoriske oplysninger

Databeskyttelse

Operatørerne af disse sider tager beskyttelsen af dine personoplysninger meget alvorligt. Vi behandler dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med de lovmæssige databeskyttelsesregler og denne fortrolighedspolitik.

Når du bruger denne hjemmeside, indsamles forskellige personoplysninger. Personoplysninger er data, hvorigennem du kan identificeres personligt. Den nuværende fortrolighedspolitik forklarer, hvilke data vi indsamler, og hvordan vi bruger dem. Det er også forklaret, hvordan og til hvilket formål dette gøres.

Vi vil gerne påpege, at dataoverførsel på internettet (f.eks. via e-mail) kan have sikkerhedshuller. Det er ikke muligt fuldt ud at beskytte dataene mod tredjepartsadgang.

Henvisning til det ansvarlige organ

Det ansvarlige organ for databehandlingen på denne hjemmeside er:

Mistelhain GmbH & Co. KGStraubinger Str. 8193055 Regensburg

Telefon: +49 (0) 941 7844720
E-post: info@mistelhain.com

Det ansvarlige organ er den fysiske eller juridiske person, der  alene eller sammen med andre træffer beslutning om formålet med og midlerne til behandling af personoplysninger (f.eks. navne, e-mail-adresser osv.).

Henvisning til overførsel af data til USA

Vårs hjemmeside indeholder værktøjer fra virksomheder med base i USA. Hvis disse værktøjer er aktive, kan dine personoplysninger blive overført til den respektive virksomheds amerikanske servere. Vi vil gerne påpege, at USA ikke er et sikkert tredjeland i henhold til EU’s databeskyttelseslovgivning. Amerikanske virksomheder er forpligtet til at videregive personoplysninger til sikkerhedsmyndigheder, uden at du som berørt person tager retslige skridt mod dette. Det kan derfor ikke udelukkes, at amerikanske myndigheder (f.eks. efterretningstjenester) behandler, evaluerer og permanent gemmer dine data på amerikanske servere til overvågningsformål. Vi har ingen indflydelse på disse behandlingsaktiviteter.

Tilbagetrækning af dit samtykke til databehandling

Mange databehandling er kun mulig med dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid trække et samtykke tilbage, som du allerede har givet. Lovligheden af den databehandling, der er foretaget op til tilbagekaldelsen, påvirkes ikke af tilbagekaldelsen.

Ret til at gøre indsigelse mod indsamling af data i specifikke tilfælde og direkte markedsføring (kunst.  21 GDPR)

HVIS DATABEHANDLINGEN  ER BASERET PÅ ARTIKEL 6, STK. 1, E ELLER F. GDPR, HAR DU TIL ENHVER TID RET TIL AT  GØRE INDSIGELSE MOD  BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER AF ÅRSAGER, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF DIN SPECIFIKKE SITUATION; DETTE GÆLDER OGSÅ FOR PROFILERING BASERET PÅ DISSE BESTEMMELSER.  DET RESPEKTIVE RETSGRUNDLAG FOR BEHANDLINGEN ER FASTLAGT I DENNE PRIVATLIVSPOLITIK. HVIS DU GØR INDSIGELSE, BEHANDLER VI IKKE LÆNGERE DINE  PERSONOPLYSNINGER, MEDMINDRE VI KAN PÅVISE TVINGENDE LEGITIME GRUNDE TIL BEHANDLINGEN, DER VEJER TUNGERE END DINE INTERESSER, RETTIGHEDER OG FRIHEDER, ELLER HVIS BEHANDLINGEN HAR TIL FORMÅL AT GØRE KRAV GÆLDENDE, UDØVE ELLER FORSVARE RETSKRAV (INDSIGELSE I HENHOLD TIL ARTIKEL 21, AVS. 1 GDPR).

HVIS DINE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLES TIL DIREKTE MARKEDSFØRINGSFORMÅL, HAR DU TIL ENHVER TID RET TIL AT  GØRE INDSIGELSE MOD  BEHANDLINGEN AF PERSONOPLYSNINGER, SOM DU ER UNDERLAGT EN SÅDAN DIREKTE MARKEDSFØRING; DETTE GÆLDER OGSÅ FOR PROFILERING I DET OMFANG, DET ER KNYTTET TIL EN SÅDAN DIREKTE MARKEDSFØRING. HVIS DU  GØR INDSIGELSE, VIL DINE PERSONOPLYSNINGER IKKE LÆNGERE BLIVE BRUGT TIL DIREKTE MARKEDSFØRING (INDSIGELSE I HENHOLD TIL ART. 21. AVSN. 2 GDPR).

Ret til at klage til den kompetente tilsynsmyndighed

I tilfælde af brud på GDPR har  de berørte personer  ret til at klage til en tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor de har deres sædvanlige bopæl, deres arbejdsplads eller det sted, hvor den påståede overtrædelse finder sted. Retten til at klage berører ikke anvendelsen af andre administrative eller retlige foranstaltninger.

 

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at modtage data, som vi behandler automatisk baseret på dit samtykke, eller til at opfylde en kontrakt, der er overdraget til dig eller til tredjeparter i et standard maskinlæsbart format. Hvis du anmoder om, at dataene overføres direkte til en anden ansvarlig part, vil dette kun ske i det omfang, det er teknisk muligt.

SSL- eller TLS-kryptering

Denne hjemmeside bruger SSL- eller TLS-kryptering af sikkerhedsmæssige årsager og til at beskytte overførslen af fortroligt indhold, såsom ordrer eller anmodninger, du sender til os som webstedsoperatør. Du kan genkende en krypteret forbindelse ved at ændre adresselinjen i browseren fra “http://” til “https://” og via låsesymbolet i browserens linje.

Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktiveret, kan de data, du overfører til os, ikke læses af tredjeparter.

Krypterede betalingstransaktioner på denne hjemmeside

Hvis der, efter at der er indgået en dyr aftale , er en forpligtelse til at overføre dine betalingsoplysninger (f.eks. kontonummer i tilfælde af samtykke fra direkte debitering) til os, er disse oplysninger påkrævet for at behandle betalingen.

Betalingstransaktioner via standard betalingsmidler (Visa/MasterCard, direkte debitering) foretages udelukkende via en krypteret SSL- eller TLS-forbindelse. Du kan genkende en krypteret forbindelse ved at ændre adresselinjen i browseren fra “http://” til “https://” og via låsesymbolet i browserlinjen.

Med krypteret kommunikation kan dine betalingsoplysninger, som du overfører til os, ikke læses af tredjeparter.

Oplysninger, sletning og rettelse

Inden for rammerne af de gældende lovbestemmelser har du til enhver tid ret til at modtage gratis oplysninger om dine lagrede personoplysninger, deres oprindelse og modtagere og formålet med databehandlingen og om nødvendigt retten til berigtigelse eller sletning af disse data. Til dette formål og for yderligere spørgsmål om personoplysninger kan du til enhver tid kontakte os på den adresse, der er angivet i aftrykket.

 

Ret til begrænsning af behandlingen

Du har ret til at anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses. Du kan til enhver tid kontakte os på den adresse, der er angivet i aftrykket. Retten til begrænsning af behandlingen findes i følgende tilfælde:

 1. Hvis du stiller spørgsmålstegn ved, at dine personoplysninger, vi har gemt, er korrekte, har vi normalt brug for tid til at kontrollere dette. Så længe bekræftelsen er i gang, har du ret til at anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses.
 2. Hvis behandlingen af dine personoplysninger fandt sted ulovligt, kan du anmode om, at behandlingen af dataene begrænses i stedet for at blive slettet.
 3. Hvis vi ikke længere har brug for dine personoplysninger, men du har brug for dem til at udøve, forsvare eller gøre retskrav gældende, har du ret til at anmode om begrænsninger i behandlingen af dine personoplysninger i stedet for sletning.
 4. Hvis du har gjort indsigelse i henhold til artikel 21 i GDPR, skal der findes en balance mellem dine og vores interesser. Så længe det ikke er fastslået, hvis interesser overvejes, har du ret til at anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses.

Hvis du har begrænset behandlingen af dine personoplysninger, kan disse data – bortset fra at de opbevares – kun behandles med dit samtykke eller til at gøre retskrav gældende, udøve eller forsvare juridiske krav eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af hensyn til vigtige offentlige interesser  for EU eller en medlemsstat.

Indsigelse mod e-mail

Det  er forbudt at anvende de kontaktoplysninger, der er angivet inden for  rammerne af aftryksforpligtelsen til at sende ikke-tilsendt reklam og informationsmateriale.  Webstedsarrangører forbeholder sig udtrykkeligt ret til at anlægge sag i tilfælde af uopfordret overførsel af reklameoplysninger, f.eks. via spambeskeder.

 1. Indsamling af data på denne hjemmeside

Cookies

Vores hjemmesider bruger såkaldte “cookies”. Cookies er små tekstfiler og forårsager ingen skade på din terminal. De gemmes enten midlertidigt , mens du er på en side (sessionscookies) eller permanente (permanente cookies) på din terminal. Sessionscookies slettes automatisk i slutningen af dit besøg. Permanente cookies gemmes i din terminal, indtil du selv sletter dem, eller indtil de automatisk slettes af din browser.

I nogle tilfælde kan cookies fra tredjepartsvirksomheder også gemmes på din terminal, når du indtaster vores hjemmeside (tredjepartscookies). Disse gør det muligt for os eller dig at bruge nogle af  tredjepartsvirksomhedens tjenester (f.eks. cookies til at administrere betalingstjenester).

Cookies har forskellige funktioner. Mange cookies er teknisk nødvendige, da nogle funktioner på hjemmesiden ikke ville fungere uden dem (f.eks. indkøbskurvfunktionen eller visning af videoer). Andre cookies bruges til at evaluere brugernes adfærd eller til at vise reklamer.

Cookies, der er nødvendige for at udføre den elektroniske kommunikationsproces (nødvendige cookies) eller for at levere visse funktioner, som du har anmodet om (funktionelle cookies, f.eks. til indkøbskurvfunktionen) eller for at optimere hjemmesiden (f.eks. cookies til måling af webtrafik) opbevares baseret på art. 6 i de 1 lit. f GDPR, medmindre der gives et andet retsgrundlag. Hjemmesiden operatør har en legitim interesse i at gemme cookies for at levere sine tjenester i en teknisk fejlfri og optimeret måde. Hvis der er anmodet om samtykke til opbevaring af cookies, kan opbevaring af pågældende cookies udelukkende være baseret på dette samtykke (art. 6 og 1 lit. en GDPR); samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Du kan indstille din browser til at informere dig om indstillingen af cookies og kun tillade cookies i individuelle tilfælde, udelukke accept af cookies i visse tilfælde eller generelt og aktivere automatisk sletning af cookies, når du lukker browseren. Hvis du deaktiverer cookies, kan funktionaliteten på denne hjemmeside være begrænset.

Hvis cookies bruges af tredjepartsvirksomheder eller til analyseformål, vil vi informere dig separat inden for rammerne af denne fortrolighedspolitik og om nødvendigt bede om dit samtykke.

Samtycke til cookies via Usercentrics

Denne hjemmeside bruger Usercentrics teknologi til samtykke til cookies til at indhente dit samtykke til opbevaring af visse cookies på din terminal eller til at bruge visse teknologier og til at dokumentere dette samtykke i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen. Leverandøren af denne teknologi er Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München, hjemmeside: https://usercentrics.com/de/ (herefter »Usercentrics«).

Når du får adgang til vores hjemmeside, overføres følgende personoplysninger til Usercentrics:

 1. samtykke eller tilbagekaldelse af dit samtykke
 2. din IP-adresse
 3. oplysninger om din browser
 4. oplysninger om din terminal
 5. datoen for dit besøg på hjemmesiden

Usercentrics gemmer også en cookie i din browser for at tildele dig de samtykker, der er givet eller tilbagekaldt. De data, der indsamles på denne måde, gemmes, indtil du beder os om at slette dem, indtil du selv sletter Usercentrics-cookien, eller indtil formålet med lagring af dataene ikke længere er relevant. Obligatoriske forpligtelser til overholdelse af retsforbehold forbliver uændrede.

Brugercentreret bruges til at indhente det samtykke, der kræves ved lov til at bruge visse teknologier.  Fælles fodslag for dette er art. 6 avsn. 1 lit.c GDPR.

Kontrakt om kontraktbehandling

Vi har indgået en aftale om kontraktbehandling med Usercentrics. Dette er en aftale, der kræves i henhold til databeskyttelseslovgivningen, der sikrer, at Usercentrics kun behandler personoplysninger om vores besøgende på hjemmesiden  i henhold til vores instruktioner og i overensstemmelse med GDPR.

Serverlogfiler

Udbyderen af siderne indsamler og gemmer automatisk oplysninger i såkaldte serverlogfiler, som din browser automatisk sender til os. Der er tale om:

 1. browsertype og browserversion
 2. anvendte operativsystemer
 3. henvisende URL-adresse
 4. værtsnavn på adgangscomputeren
 5. serveranmodningstidpunkt
 6. IP-adresse

Disse data  flettes ikke med andre datakilder.

Indsamlingen af disse data er baseret på art. 6 avsn.1 lit. f GDPR. Hjemmesiden operatør har en legitim interesse i hjemmesiden præsenteres teknisk fejlfrit og optimeret – til dette formål, skal serveren logfiler registreres.

Formular til kontaktperson

Hvis du sender os anmodninger via kontaktformularen, gemmer vi dine data fra anmodningsformularen, herunder de kontaktoplysninger, du har angivet der, for at behandle anmodningen og for at kunne besvare eventuelle opfølgende spørgsmål. Vi videregiver ikke  disse oplysninger uden dit samtykke.

Behandlingen af disse data er baseret på 1 lit.b GDPR, hvis din anmodning er relateret til udførelsen af kontrakten eller er nødvendig for at træffe foranstaltninger før indgåelsen af kontrakten. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på vores legitime interesse i effektivt at behandle de anmodninger, der er rettet til os (art. 6, 1 lit. f GDPR) eller på dit samtykke (art. 6 af 1 lit. en GDPR), hvis det ønskes.

De data, du angiver i kontaktformularen, forbliver hos os, indtil du anmoder om, at vi sletter dem, trækker dit samtykke til at opbevare dem tilbage, eller formålet med at opbevare dataene ikke længere er relevant (f.eks. efter at vi har afsluttet behandlingen af din anmodning). Der kræves ikke obligatoriske lovbestemmelser – navnlig  lovbestemte opbevaringsperioder – .

Anmodning via e-mail, telefon eller fax

Hvis du kontakter os via e-mail, telefon eller fax, vil din anmodning, herunder eventuelle personoplysninger som følge heraf (navn, anmodning) blive gemt og behandlet af os med henblik på behandling af din anmodning. Vi videregiver ikke  disse oplysninger uden dit samtykke.

Behandlingen af disse data er baseret på 1 lit.b GDPR, hvis din anmodning er relateret til udførelsen af kontrakten eller er nødvendig for at handle, før kontrakten indgås. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på vores legitime interesse i effektivt  at behandle de anmodninger, der er rettet til os (art. 6 af 1 lit. f GDPR) eller på dit samtykke (art. 6 af 1 lit. en GDPR), hvis det ønskes.

De data, du sender til os via kontaktanmodninger, forbliver hos os, indtil du beder os om at slette dem, trække dit samtykke til at gemme dem tilbage eller formålet med at gemme dataene ikke længere er relevant (f.eks. efter din sag er blevet behandlet). Der kræves ikke obligatoriske lovbestemmelser – navnlig lovbestemte opbevaringsperioder  .

Tilmelding på denne hjemmeside

Du kan registrere dig på denne hjemmeside for at bruge yderligere funktioner på hjemmesiden. Vi bruger  os kun  til brug af det udbud eller den tjeneste, du har tilmeldt dig.  Unbligatoriske oplysninger, der anmodes om på registreringstidspunktet, skal gives i sin helhed. Ellers vil vi afvise registreringen.

I tilfælde af væsentlige ændringer, f.eks. i omfang af anbudet eller i tilfælde af teknisk nødvendige ændringer, bruger vi  den e-mailadresse, du angav på registreringstidspunktet, til at informere dig på denne måde.

Behandlingen af de data, der er angivet i forbindelse med registreringen, sker med henblik på at gennemføre det brugerforhold,  der er etableret ved registreringen, og i givet fald at indgå yderligere aftaler (artikel 6, stk. 1, lit.b GDPR).

De data, der indsamles under registreringen, gemmes af os, så længe du er registreret på denne hjemmeside og derefter slettet. Lagstadgades opbevaringsperioder påvirkes ikke.

 1. Sociale medier

Facebook Plugins (Synes godt om & Del-knappen)

Plugins fra det sociale netværk Facebook er integreret på denne hjemmeside. Udbyderen af denne tjeneste er Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Ifølge Facebook overføres de indsamlede data dog også til USA og andre tredjelande.

Du kan genkende Facebook-plugins via Facebook-logoet eller “like-knappen” (“Synes godt om”) på denne hjemmeside. Du kan finde en oversigt over Facebook plugins her: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=sv_SE.

Når du besøger denne hjemmeside, etableres en direkte forbindelse mellem din browser og Facebooks server via plug-in’en. Facebook vil blive informeret om, at du har besøgt denne hjemmeside med din IP-adresse. Hvis du klikker på Facebook-knappen “Synes godt om”, når du er logget ind på din Facebook-konto, kan du knytte indholdet af dette websted til din Facebook-profil. Dette gør det muligt for Facebook at linke dit besøg til dette websted til din brugerkonto. Vi vil gerne påpege, at vi som udbyder af siderne ikke har kendskab til indholdet af de overførte data eller Facebooks brug af dem. Du kan finde flere oplysninger i Facebooks politik om beskyttelse af personlige oplysninger på https://sv-se.facebook.com/privacy/explanation.

Hvis du ikke ønsker, at Facebook skal kunne knytte dit besøg til dette websted til din Facebook-konto, skal du logge ud af din Facebook-konto.

Brugen af Facebook-plugins er baseret på artikel 6, stk. 1, i GDPR. Hjemmesiden operatør har en legitim interesse i at sikre den størst mulige synlighed i sociale medier. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, foregår behandlingen udelukkende i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, et GDPR; samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Twitter Plugin

Funktioner i Kvidre service er integreret på denne hjemmeside. Disse funktioner tilbydes af Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Ved at bruge Twitter og funktionen “retweet” er de websteder, du besøger, knyttet til din Twitter-konto og gjort kendt for andre brugere. I den forbindelse overføres data også til Twitter. Vi vil gerne påpege, at vi som udbyder af siderne ikke har kendskab til indholdet af de overførte data, eller hvordan Twitter bruger dem. Du kan finde flere oplysninger i Twitters politik om beskyttelse af personlige oplysninger på https://twitter.com/en/privacy.

Brugen af Twitter-plug-in’en er baseret på artikel 6, stk. 1, i GDPR. Hjemmesiden operatør har en legitim interesse i at sikre den størst mulige synlighed i sociale medier. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, foregår behandlingen udelukkende i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, et GDPR; samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Du kan ændre dine Twitter-indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger i dine kontoindstillinger på https://twitter.com/account/settings.

Instagram Plugin

Funktionerne i Instagram-tjenesten er integreret på denne hjemmeside. Disse funktioner tilbydes af Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Hvis du er logget ind på din Instagram-konto, kan du knytte indholdet af dette websted til din Instagram-profil ved at klikke på Instagram-knappen. Dette gør det muligt for Instagram at linke dit besøg til dette websted til din brugerkonto. Vi vil gerne påpege, at vi som udbyder af siderne ikke har kendskab til indholdet af de overførte data, eller hvordan Instagram bruger dem.

Opbevaring og analyse af data er baseret på art. 6 af de 1 lit. f GDPR. Hjemmesiden operatør har en legitim interesse  i at sikre den størst mulige synlighed i sociale medier.  Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, foregår behandlingen udelukkende i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, et GDPR; samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Du kan finde flere oplysninger i Instagrams politik om beskyttelse af personlige oplysninger: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

 1. Analy værktøjer og reklame

Google Analytics

Dette websted bruger funktioner i Google Analytics-webanalysetjenesten. Leverandøren er Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics gør det muligt for webstedsoperatøren at analysere besøgendes adfærd på webstedet. På denne måde modtager webstedsoperatøren forskellige brugsdata, såsom sidevisninger, opholdets længde, operativsystem og brugeroprindelse. Google kombinerer disse oplysninger , hvor det er relevant, til en profil, der er tildelt brugeren og deres terminal.

Google Analytics bruger teknologiologier , der gør det muligt at genkende brugeren med det formål at analysere brugeradfærd (f.eks. cookies eller fingeraftryk fra enheden). De oplysninger, som Google indsamler om brugen af dette websted, overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der.

Brugen af dette analyseværktøj er baseret på art. 6 og 1 lit. f GDPR. Hjemmesiden operatør har en legitim interesse i at analysere brugernes adfærd for at optimere både sin hjemmeside og dens reklame. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke (f.eks. samtykke til opbevaring af cookies), foregår behandlingen udelukkende i overensstemmelse med artikel 6 i GDPR; samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

IP-anonymisering

Vi har aktiveret IP-anonymiseringsfunktionen på denne hjemmeside. Det betyder, at din IP-adresse forkortes af Google i EU’s medlemsstater eller i andre kontraherende stater i aftalen om det europæiske økonomiske samarbejdsområde, før den overføres til USA. Kun i undtagelsestilfælde overføres den fulde IP-adresse til en Google-server i USA og forkortes der. På vegne af operatøren af denne hjemmeside vil Google bruge disse oplysninger til at evaluere din brug af hjemmesiden, udarbejde rapporter om webstedsaktiviteter og levere andre tjenester relateret til webstedsaktivitet og internetbrug til webstedsoperatøren. Den IP-adresse, der overføres af din browser inden for rammerne af Google Analytics, flettes ikke med andre data af Google.

 Browser plug-ins

Du kan forhindre Google i at indsamle og behandle dine data ved at downloade og installere browser-pluginet, der er tilgængeligt på følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan Google Analytics håndterer brugerdata, i Googles politik om beskyttelse af personlige oplysninger: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv.

Kontrakt om kontraktdokumenter

Vi har indgået en aftale om kontraktbehandling med Google og anvender fuldt ud de tyske databeskyttelsesmyndigheders   strenge krav, når vi bruger Google Analytics.

Demografiske parametre for Google Analytics

Dette websted  bruger funktionen “demografiske parametre” i Google Analytics til at vise relevante annoncer til besøgende på websitet i Google-annoncenetværket. Dette gør det muligt at generere rapporter, der indeholder oplysninger om alder, køn og interesser for de besøgende på hjemmesiden. Disse oplysninger stammer fra Googles interessebaserede annoncering og fra besøgsdata  fra tredjepartsudbydere. Disse oplysninger kan ikke tilskrives nogen bestemt person. Du kan til enhver tid deaktivere denne funktion via annonceindstillingerne på din Google-konto eller generelt forbyde indsamling af dine data med Google Analytics som beskrevet i afsnittet “Indsigelse mod dataindsamling”.

Lagerperiode

Data, der er gemt af Google på bruger- og begivenhedsniveau og knyttet til cookies, bruger-id’er (f.eks. bruger-id) eller reklame-id’er (f.eks. DoubleClick-cookies, Android-annoncerings-id) anonymiseres  eller  slettes efter 38 måneder. Yderligere oplysninger finder du i følgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=sv

Google-annoncer

Websiteoperatøren bruger Google Ads. Google Ads er et onlineannonceringsprogram fra Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Ads giver os mulighed for at vise annoncer i Googles søgemaskine   eller på tredjepartswebsteder, når brugeren indtaster bestemte søgeord på Google (søgeordsmålretning). Derudover kan målrettede annoncer blive vist på grund af brugerdata  , som Google har adgang til, f.eks. placeringsdata og interesser (målgruppemålretning). Som webstedsoperatør kan vi evaluere disse data kvantitativt ved for eksempel at analysere, hvilke søgeord der har ført til, at vores annoncer vises, og hvor mange annoncer der har ført til tilsvarende klik.

Brugen af Google Ads er baseret på artikel 6, stk. 1, i GDPR. Hjemmesiden operatør har en legitim interesse i at markedsføre sine produkter så effektivt som muligt.

Google Remarketing

Dette websted bruger funktionerne i Google Analytics Remarketing. Leverandøren er Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Remarketing analyserer din brugeradfærd på vores hjemmeside (f.eks. ved at klikke på bestemte produkter) for at klassificere dig i bestemte reklamepublikum og derefter afspille passende reklamemeddelelser til dig, når du besøger andre onlinetilbud  (henholdsvis remarketing  og  retargeting).

Derudover kan de annonceringsmålgrupper, der er oprettet med Google Remarketing, knyttes til Googles multiterminalfunktioner. På denne måde kan interessebaserede, personlige reklamemeddelelser, der er skræddersyet til dig, afhængigt af din tidligere brug og browsingadfærd på en terminal (f.eks. mobiltelefon) også vises på en anden af dine terminaler (f.eks. tablet eller computer).

Hvis du har en Google-konto, kan du gøre indsigelse mod personlig annoncering på følgende link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Brugen af Google Remarketing er baseret på art. 6 og 1 lit. f GDPR. Hjemmesiden operatør har en legitim interesse i at markedsføre sine produkter så effektivt som muligt.  Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, foregår behandlingen udelukkende i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, et GDPR; samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Yderligere oplysninger og databeskyttelsesregler  kan findes i Googles politik om beskyttelse af personlige oplysninger på følgende adresse: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sv.

Målgruppedannelse med kundematchning

For at danne målgrupper bruger vi blandt andet kundematchet for Google Remarketing.  I den forbindelse overfører vi visse kundedata (f.eks. e-mailadresser) fra vores kundelister til Google. Hvis de pågældende kunder er Google-brugere og  logget ind på deres Google-konto, vises relevante annonceringsmeddelelser i Google-netværket (f.eks. på YouTube, Gmail eller søgemaskinen).

Google-konverteringssporing

Dette websted bruger Googles konverteringssporing. Leverandøren er Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Ved hjælp af Googles konverteringssporing kan Google og vi genkende, om brugeren har udført visse handlinger. For eksempel kan vi vurdere, hvilke knapper på vores hjemmeside der blev klikket på, hvor ofte og hvilke produkter der blev vist eller købt særligt ofte. Disse oplysninger bruges til at oprette konverteringsstatistik. Vi finder ud af det samlede antal brugere, der har klikket på vores annoncer, og hvilke handlinger de har foretaget. Vi modtager ikke nogen oplysninger, der giver os mulighed for at identificere brugeren personligt. Google bruger cookies eller sammenlignelig genkendelsesteknologi til identifikation.

Brugen af Google konvertering tracking er baseret på art. 6 avsn.1 lit. f GDPR. Hjemmesiden operatør har en legitim interesse i at analysere brugernes adfærd for at optimere både hjemmesiden og reklame. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke (f.eks. samtykke til opbevaring af cookies), udføres behandlingen udelukkende i overensstemmelse med GDPR’s artikel 6; samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Du kan finde flere oplysninger om Googles konverteringssporing i Googles politik om beskyttelse af personlige oplysninger: https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

Facebook Pixel

På denne hjemmeside bruges Facebooks besøgende pixel til at måle konvertering. Udbyderen af denne tjeneste er Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Ifølge Facebook overføres de indsamlede data dog også til USA og andre tredjelande.

På denne måde kan sidebesøgendes adfærd spores, efter at de er blevet omdirigeret til udbyderens websted ved at klikke på en Facebook-annonce. Dette gør det muligt at evaluere effektiviteten af Facebook-annoncer til statistiske og markedsundersøgelser og optimere fremtidige reklamehandlinger.

De indsamlede data er anonyme for os, der driver denne hjemmeside, og vi kan ikke drage nogen konklusioner om brugernes identitet. Dataene gemmes og behandles dog af Facebook, så en forbindelse til den respektive brugerprofil er mulig, og Facebook kan bruge dataene til sine egne reklameformål i overensstemmelse med datapolitikken for brug af Facebook-data.  Dette gør det muligt for Facebook at vise annoncer både på Facebook-sider og uden for Facebook. Denne brug af dataene kan ikke påvirkes af os som en hjemmeside operatør.

Brugen af Facebook Pixel er baseret på art. 6811. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i effektive reklameforanstaltninger, herunder sociale medier. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke (f.eks. samtykke til opbevaring af cookies), foregår behandlingen udelukkende i overensstemmelse med artikel 6 i GDPR; samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Du kan finde flere oplysninger om privatlivets fred i Facebooks privatlivspolitik: https://sv-se.facebook.com/about/privacy/.

Du kan også deaktivere remarketingfunktionen “Tilpassede målgrupper” i afsnittet annonceindstillinger på https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. For at gøre dette skal du være logget ind på Facebook.

Hvis du ikke har en Facebook-konto, kan du fravælge Facebooks brugsbaserede annoncering på webstedet for European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/se/dina-val/.

 1. Nyhedsbrev

Oplysninger i nyhedsbrevet  

Hvis du ønsker at modtage nyhedsbrevet, der tilbydes på hjemmesiden, har vi brug for en e-mail-adresse fra dig samt oplysninger, der giver os mulighed for at bekræfte, at du er ejer af den angivne e-mail-adresse, og at du accepterer at modtage nyhedsbrevet. Yderligere data vil ikke blive indsamlet eller vil kun blive indsamlet på frivillig basis. Vi bruger udelukkende disse oplysninger til at sende de ønskede oplysninger og videregiver dem ikke til tredjeparter.

Behandlingen af de data, der er angivet i ansøgningsskemaet til nyhedsbrevet, er udelukkende baseret på dit samtykke (art. 6. 1 lit. a GDPR). Du kan til enhver tid trække dit samtykke til opbevaring af data, e-mail-adresse og dets anvendelse til at sende nyhedsbrevet tilbage, f.eks. via linket “afmeld” i nyhedsbrevet. Lovligheden af den databehandling, der allerede er udført, påvirkes ikke af tilbagekaldelsen.

De oplysninger, du giver for at modtage nyhedsbrevet, gemmes af os eller nyhedsbrevsudbyderen, indtil du afmelder dig nyhedsbrevet og slettes fra distributionslisten over nyhedsbrevet, når du har annulleret nyhedsbrevet. Data, der er gemt af os til andre formål, påvirkes ikke af dette.

Når du har afmeldt dig distributionslisten for  nyhedsbrevet,  gemmes din e-mailadresse af os eller udbyderen af nyhedsbrevstjenesterne, hvor det er relevant, på  en sortliste for at forhindre fremtidige  forsendelser. Dataene fra den sorte liste bruges kun til dette formål og  flettes ikke med andre data. Dette tjener både din interesse og vores interesse i at overholde de juridiske krav til afsendelse af nyhedsbreve (legitim interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, i GDPR). Lageret på den sorte liste er ikke tidsbegrænset. Du kan gøre indsigelse mod opbevaringen, hvis dine interesser opvejer vores legitime interesse.

 1. Plugins og værktøjer

Vimeo

Denne hjemmeside bruger plugins af videoportalen Vimeo.  Leverandøren er Vimeo Inc, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Når du besøger en af vores sider udstyret med en Vimeo video, etableres en forbindelse til Vimeos servere. Dette fortæller Vimeo’s server, hvilke af vores sider du har besøgt. Derudover finder Vimeo ud af din IP-adresse. Dette gælder selvom du ikke er logget ind på Vimeo eller ikke har en konto hos Vimeo. De oplysninger, der indsamles af Vimeo, overføres til Vimeos server i USA.

Hvis du er logget ind på din Vimeo-konto, vil du tillade Vimeo at linke din browseradfærd direkte til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved at logge ud af din Vimeo-konto.

Vimeo bruger cookies eller sammenlignelig genkendelsesteknologi (f.eks.  fingeraftryk) til godkendelse af besøgende på webstedet.

Brugen af Vimeo er beregnet til at få en tiltalende præsentation af vores online tilbud.   Dette udgør en legitim interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, i GDPR.  Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, foregår behandlingen udelukkende i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, et GDPR; samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Yderligere oplysninger om behandlingen af brugerdata kan findes i Vimeos privatlivspolitik på følgende adresse: https://vimeo.com/privacy.

 

 1. E-handel og udbydere af betalingstjenester

Behandling af data (kunde- og kontraktdata)

Vi indsamler, behandler og bruger kun personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at etablere, designe eller ændre retsforholdet (lagerdata). Det sker i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, i GDPR.b som gør det muligt at behandle data for at opfylde kontrakten  eller handle, inden aftalen indgås.

De indsamlede kundedata slettes, når ordren er fuldført, eller forretningsforbindelsen er afsluttet. De lovbestemte opbevaringsperioder påvirkes ikke.

Overførsel af data ved indgåelse af kontrakter for onlinebutikker, detailhandlere og levering af varer

Vi overfører kun personoplysninger til tredjeparter, hvis det er nødvendigt at gennemføre kontrakten, for eksempel til de virksomheder, der er ansvarlige for levering af varer, eller til det kreditinstitut, der er ansvarligt for betalingsbehandling.

En yderligere overførsel af dataene vil ikke finde sted, eller kun hvis du udtrykkeligt har godkendt overførslen. Dine data videregives ikke, for eksempel til reklameformål, til tredjeparter uden dit udtrykkelige samtykke.

Grundlaget for databehandlingen er art. 6 og 1 lit.b GDPR, som gør det muligt at behandle data for at opfylde aftalen  eller handle, inden  aftalen er indgået.

Overførsel af data i tilfælde af indgåelse af kontrakter om tjenesteydelser og digitalt indhold

Vi overfører kun personoplysninger til tredjeparter, hvis det er nødvendigt for at opfylde  kontrakten, f.eks. til det kreditinstitut, der er ansvarligt for betalingsbehandlingen.

En yderligere overførsel af dataene vil ikke finde sted, eller kun hvis du udtrykkeligt har godkendt overførslen. Dine data videregives ikke, for eksempel til reklameformål, til tredjeparter uden dit udtrykkelige samtykke.

Grundlaget for databehandlingen er GDPR.b som gør det muligt at behandle data for at opfylde kontrakten eller handle inden kontraktens indgåelse.

 

PayPal

På denne hjemmeside tilbyder vi blandt andet betaling via PayPal. Udbyderen af denne betalingstjeneste er PayPal (Europa) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (i det følgende benævnt “PayPal”).

Hvis du vælger betaling via PayPal , overføres  de betalingsoplysninger, du angiver, til PayPal.

Overførslen af dine data til PayPal er baseret på artikel 6 af 1 lit. en GDPR (samtykke) og art. 6 avsn.1 lit.b GDPR (behandling for at opfylde kontrakten). Du har til enhver tid mulighed for at trække dit samtykke til databehandling tilbage. En tilbagekaldelse påvirker  ikke effektiviteten af tidligere databehandling.

Direkte betaling i realtid

På denne hjemmeside tilbyder vi blandt andet direkte betaling via bankoverførsel i realtid. Leverandøren af denne betalingstjeneste er Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (herefter »Sofort GmbH«).

Ved hjælp af proceduren for direkte betaling i realtid modtager vi en betalingsbekræftelse i realtid fra Sofort GmbH og kan straks begynde at overholde vores forpligtelser.

Hvis du har valgt betalingsmetoden direkte betaling i realtid , skal du overføre pinkoden og et gyldigt TAN-nummer til Sofort GmbH, så virksomheden kan logge ind på din online bankkonto. Når sofort GmbH er logget ind, kontrollerer han automatisk din kontosaldo og udfører overførslen til os ved hjælp af den TAN, du har overført. Virksomheden vil derefter straks sende os en transaktionsbekræftelse. Når du logger på, kontrolleres din omsætning, kreditmaksimum for overtræk og tilstedeværelsen af andre konti og deres saldi automatisk.

Ud over PINKODE og TAN-koden overføres de betalingsoplysninger, du har indtastet, og dine personoplysninger til Sofort GmbH. Dine personoplysninger omfatter dit for- og efternavn, adresse, telefonnummer, e-mail-adresse, IP-adresse og andre data, der kræves til betalingsbehandling. Overførslen af disse data er nødvendig for uden tvivl  at fastslå din identitet og for at forhindre forsøg på svindel.

Overførslen af dine data til Sofort GmbH er baseret på artikel 6 af 1 lit. en GDPR (samtykke) og art. 6 avsn.1 lit.b GDPR (behandling for at opfylde kontrakten). Du har til enhver tid mulighed for at trække dit samtykke til databehandling tilbage. En tilbagekaldelse påvirker  ikke effektiviteten af tidligere databehandling.

Du kan finde flere oplysninger om direkte betaling i realtid på følgende links: https://www.sofort.de/datenschutz.html og https://www.klarna.com/sofort/.